תנודותיה מהירות

אורה מסנוור

חמימותה משלהבת את הנשמה,

ויופייה כאור הלבנה.

אך היא עלולה לשלהב את היצרים,

לגבור על האהבה,

להמיט קלון

בכל מי שנקרה בדרכה.

אויבה הגדול והמושבע-

טיפת מים זעירה

אשר בין רגע

אותה משמידה.