עשה שנאהב ע"י אלו שאנו אוהבים.

הטה את ליבם של אלו

שאינם אוהבים אותנו,

כך שיאהבנו.

 

הטה את קרסוליהם של אלו

שאת ליבם לא הצלחת להטות,

על מנת שנוכל להיזהר בם,

לפי צלעתם.

 

(תפריט שתי אחיות)