גל, אופק, חוף, מרחב, 

גבול. איפוק. חלוף. חרב.

 

אך אות אחת, אך עוד חוט דק,

וכבר ניתק לו זה הקו,

המחבר בין תו לוו

המגשר בין שב לאב

בין משתוקק לנאהב,

הלא הוא-  הת-קו-ה.

 

מה יועיל קב דק זה

נגד לחש הנחש

להאמין למראה העין

להיטמע בשאון הרב

להתכלות לאט, בלי קרב.

 

אהה!  חישבתי כי מעוז לי בקרבי

כי פלל פיללתי, אהב אהבתי, נכספתי ואף קרבתי

 אך לשווא. ניתק הקו.

ובכה בכיתי, כבה כיביתי, בכוח רחקתי,

ואף נשבעתי. לא להסתובב.

 

 נאמר :תוחלת ממושכה מחלת לב,

ותקוות השם תאמץ לבב.

והים שוב גועש בתוכי,

וכבר נמתח לו- צב לצו

המעבר אל המחר.