נסגר מעגל

נפתח עוד אחד

ממשיך בקו

מצפה להגיע לצד השני

בדרך כבר אין שום מכשולים

הם עומדים בצד

במבטים מודאגים

מתפזרים כשלאט לאט

נסגרים הצדדים

והמעגל הראשי

ממשיך הוא למשוך

כמעט ללא בעיה

 

הנפשות רואות

לאן ה"קווים העקומים" הולכים

"לא רע"(כמו שחשבו)

ממלמלים במבטים מושפלים

מתחילים הם ללכת

לסגור מעגלים

בום,נסגר מעגל

פיצוץ של שמחה

כולם מאושרים

מעגלים נסגרים

סוף סוף

הדברים מובנים