כל המחשבות

 

החזרתי את העט למשה?

נראה לי שכן

איפה הספר שלי?

אוי לא, שכחתי בבית...

 

 

המבחן היום היה ממש קשה

מתי בכלל למדנו חקירת משוואות?

יש! מחר נוסעים הביתה

חיכיתי לזה כל השבוע!

 

 

מתי ראש חודש?

אני חייב כסף לישי

אוף,צריך להגיש עבודה

שבוע הבא מתכונת

בכלל לא התכוננתי...

 

 

רק שנייה

אני באמצע התפילה!

איפה הייתי?

אה כן,"השיבה שופטינו"....