קול דודי דופק פתחי לי

 

הנני פותחת

את מלא רוחב ליבי,

אליך,

היכנס,

אני מוכנה!

תרגיש בבית

של נעליך.

אני מתבלבלת

של מי הבית?

מי האורח

אתה

או

אני

?