מלוהטת כחוט מלובן במנורה כששומעת את קולך פוחדת להתחשמל משרטטת על גופך את קוי האהבה כגחלים לוחשות כך היא אהבתנו רוצה להפתח אל גבריותך ואתה - רוצה שאהיה בהשגופך רק המחשבה שבלילות אתה לצידה אני מתפרקת לזרמים רוצה להכניף את הגב ולעוף למרחקים.