השמים תכלת, וקשת בענן אני מביט מעלה מרגיש קטן, אך כה קרוב אליך. כמו גרגיר קטן עף ברוח, אין את רואה אותי אינך מרגישה בי למרות שאני לצידך. פרפרים צהובים עפים שוב מסביבך מעיפים אותי הצידה, ואני נעלם אל תוך הריק האין סופי, שוב לא אחזור אותך לא אראה, נעלם שוב תחת שמים תכלת, וקשת בענן.