תירגום לשיר hombre peque?ito

של אלפונסינה סטורני משוררת ארגנטינאית.

 

איש קטן, איש קטן.

שחרר את הכנרית שלך, היא רוצה לעוף.

אני הכנרית שלך, איש קטן.

תן לי לצאת.

 

שכנתי בכלובך איש קטן,

איש קטן, איזה מין כלוב נתת לי!

אני מכנה אותך "קטן"

כי אינך מבין אותי

ולא תבין אותי אף פעם.

 

אף אני, איני מבינה אותך,

אבל בינתיים פתח לי את הכלוב.

רוצה אני לברוח.

איש קטן, אהבתי אותך כמחצית השעה.

אל תוסיף לבקש ממני דבר.