גרגירי זהב חולות

שטפו בְיַדָי מהירים כנהר,

וסלעי הכורכר חצבו גבולות

בין השצף לנִצְבָת העפר

 

וגאות קומתי נצבה אל פני חֶרֶף

בנותיהם של חרות וכניעה

וכמה יגיעות עד שנתיאשתי כהרף

למגע של רכות ענווה.