בין שמיים לארץ
בין תהום לענן
גשרים ומעברים

בין שני קצוות חיים
בין עולמות כל-כך שונים
מעברים וגשרים

גשר חבלים
מתנדנד אך יציב
גשר בטון
חזק ובכל זאת שביר
גשר קרשים
שלבים בו חסרים
סדוקים
שבורים

גשרים כמעברים
מעברים כגשרים

חשש מתגלגל
באיזה גשר לבחור
הפחד מתפרץ
לעבור או למקום הבטוח לחזור
הכאב מתנפץ
לתהום למעוד מבקש

תקווה ויאוש
מתערבים זה בזה
הגיון וריגוש
מתנגדים זה לזה

גשרים ומעברים
"ובחרת בחיים"

מעברים וגשרים
מהם
חיים