מכאן התפילה לא עולה למרום

האל הגיבור  הנורא והאיום

נשימה נעתקת ממחשבה מסוחררת

הגוף שהיה ארובה לנשמה

 

והעשב ירוק, עננים יפים

והישוב ליד עם מרפסות בקומה שניה

צופות אל מפעל מוות הרוס.

 

 

בואו שערות! הצמיחו ראשים!

נעליים כה רבות התמלאו נא רגליים!

ידיים, גם אתכן צריכים הסירים הנטושים!

גז, אתה תשיב לנו את הנשמה שחנקת

 

 

רכבות נוסעות אחורה

יהודים ממשיכים לחיות

בני דודי, אנחנו שוב בני דודים

ויש לסבא שלי אח ואחות