שניים אוחזים בטלית

 

שניים אוחזים בטלית

זה לימין מושך.

והשני לשמאל כנגדו.

 

במערבולת...

גלים, סיבובים, פיתולים,

סערה.

בתוכי סערה!

משיכה, משיכה,

היא לא תיקרע.

היא מתפתלת, מסתובבת, מתגלגלת.

 

מסובכת