בלב ים גופי נמצא

אך ליבי נשאר בארצי היפה

כה בודד ועזוב מרגיש ליבי

ללא אהובתי שנשארה בארצי

גלים זועמים פוגעים בגופי

פוגעים בגופי אך פוצעים נשמתי

ספינתי מכאב חורקת

עוד רגע ובסלעים נשברת

ואני בלב ים אשאר

בלי אהובתי שעכשיו במקום אחר

אך הנה! ארצי נראית במרחק

ארוץ אל אהובתי ולשפתיה אנשק

הגעתי לחוף אך אהובתי איננה שם

האם היא יודעת שחזרתי ובי אין אשם

ואז ראיתי את בחירת ליבי

נושקת לאדם שאיננו אני

מתוך כאבי שבתי אל הים

ואף אדם לא יראני שוב לעולם