בזוגיות יש מוביל ומובל

המוביל הוא בעל הספק הגדול  - הוא אוהב פחות

הוא שואל את השאלה האם זה טוב עבורי?

המובל הוא בעל הספק הקטן  -   הוא אוהב יותר

הוא שואל את השאלה האם זה טוב עבורו כפי שזה טוב עבורי?

 

נשמע טכנוקרטי, נשמע עלוב - תחשבו על זה רגע.

 

תחשבו אם אתם מובילים או מובלים

תגלו על עצמכם

שאתם מובילים אתם רוצים להיות מאוהבים מעל הראש - להיות מובלים

שאתם מובלים אתם רוצים להיות בעלי השליטה - להיות מובילים

 

זהו פרדוקס הזוגיות

את האפקט של פרדוקס זה יש לצמצם על ידי צמצום הספק בזוגיות