הוא אומר שההוא הגדול שבשמי העולם מעניש על חטאים אנושיים. הוא שונא כל מה שלא כתוב. כל מה שלא כתוב ברור באותיות קודש. הספר הזה לקח את מוחו למקומות של פחדים ובושה. הספר הזה לקח ממוחו, אם אתה שואל אותי. והוא מאמין שההוא הגדול שלמעלה מיטיב עם המחמירים. משיב להם על קורבנם החי, בן בכוריהם הלא הוא הילד בתוכם.