כולם מרגישים תסיסות הלב, ולא בוחרים בין שמחה או כאב שבע או רעב. כולם עומדים מול המראה. שואפים אל מעבר לתקרה חולמים גבוה. כולם נקשרים, נפרמים, מתאחדים, נפרדים. כולם עוסקים בזה. כולם עסוקים בזה.