כשאזכה לדאות בתוך תכלת אריגי

להניח ליצר הרצח המשתולל בקרבי

להשליך את ארגמן מלכותי הצבועה

אתה תאשרני

לעולם לא אאשר את עצמי

את עצם קיומי

המוות- יפריד בינינו