הַשִיבוּ נַא לִי עַלוּמַי

הַטְרִימוּ מִילוּי עַווֹנִי

עוֹדֶנִי בּוֹסֵס בְּדָמַי.

הַשִיבוּ נַא לִי עַלוּמַי

לְבַל אֶאַסֵף אֶל עַמַי

בִּמְחוֹרַאוֹת שְעַל כַּנִי.

הַשִיבוּ נַא לִי עַלוּמַי

הַטְרִימוּ מִילוּי עַווֹנִי.