הקב"ה נתעטף בטלית כשליח ציבור

והסב פניו ממני

ואני ראיתי את אחוריו

ואת פניו לא אראה

 

ה' ניצב על הר רם ונישא

ואני הישרתי מבטי אל ענן

הרים ניצבים ככרובים

ואני עומדת ביניהם

ומליטה פני בידי

 

בקשו רחמים עלי

הנסירה חתכה בי בלא רחם

אני נפלתי על ברכי

איבדתי את קולי

עיני חרבות

לבי דומם

נרדמתי