פתאום כבר לא ילדים

אך לאן הולכים החלומות?

מתי כבר לא הבדלנו, עקרונות או רצונות

שלנו?

 

מתי?

מתי?

מתי ויתרנו?

 

אתה יודע, זה מתחיל מאח"כ ועוד אח"כ ועוד אחד אחריי.

אחרי שאגמור אז אני...

אחרי שאגמור אז אני...

אחרי שאגמור אז אני...

 

אז מה, רק אחרי שתגמור אז אתה?

ומי אתה עכשיו אם אתה רק אח"כ?