איפה חושו מור?

 

מי ראה את חושו מור שלי?

בינתיים יש לי חושו מור אחר,  אבל זה לא עוזר.

 

נמאס לו כבר ממני.

נמאס לו והלך.

 

נמאס לו כבר מדאגות על האח"כ,

נמאס לו כבר מהתרפקות על העבר,

קשה לו שכלוא בשובך

כלוב הגוף הלא מוכר

 

האיש המבוגר שכל חייו דאג הוא בשבילי

(אצלי הוא אבא – מזלי )

ושניסה לתרום מניסיונו

ודאי ראה אותי בשעת עוניי

והשאיל לי את שלו.

 

חושו כועס שאני חושב שמאוחר לי כבר מדיי

ושהצבתי לו גבולות

חושו מור – חזור אליי

ואתך החלומות.