שתי מילים, אני אוהב

מבטאות את מה שבלב

הרבה מילים יש בעולם

מרכיב משפט בקלות מכולם

למעט אותן השתיים

הן לא מתחברות לי בינתיים

לא יודע למה ומדוע

אני איתן תקוע

אולי בגלל שאני אטום רגשית

אולי בגלל שלא מסוגל נפשית

אולי בגלל שלא מצאתי אותה

את אותה אהבה נאותה

כבר השלמתי עם זה, וזה כואב

לא מסוגל לומר, אני אוהב.