בדומה לגוף, גם הנפש זקוקה למזון.

כאשר הגוף לא מקבל את מזונו- הוא גווע ומת תוך זמן קצוב, תוך ימים ספורים.

 לעומת זאת, כאשר הנפש לא מקבלת את מזונה-

                                    היא הולכת

                                                ודועכת

                                                        ושוקעת

אל תוך החידלון האין סופי.

הלחם, הפירות והירקות הינם מזונו הטבעי והברור מאליו של הגוף.

מזונותיה של הנפש הם כל אותם דברים אשר גורמים לנו לאושר ולהתרוממות הרוח בעשייתם.

כמו שלכל גוף מותאם ספציפית סוג התזונה הראוי לו,

כך גם תזונתה של הנפש, כל נפש ונפש, שונה בתכלית.

האדם, כל אדם, הרוצה להיות שלם וטבעי, מאוזן ומחובר גוף ונפש, חייב לברר לעצמו מהו סוד התזונה של נפשו.

רק כך, ע"י האכלת הנפש עפ"י הצורך האידיאלי, יגיע אל שלמותו כאדם היודע להקשיב לנפשו ולפעול עימה בשיתוף מלא.

אדם אשר לא יכיר את מזונה של נפשו,

                                                            יילך

                                                                   וידעך

                                                                        ויתרחק מעצמו

עד אשר יגיע אל תהום הנשיה, ומשם קשה לצאת.

 

דע מהו מזונה של נפשך !

הקשב כראוי לצרכיה של הנפש שלך !

הבן אלו גורמים מניעים אותך !

היה אדם שלם !