כמו נחשים

מתפתלים

נוגעים, לא נוגעים

רוצים, לא רוצים

כמו נחשים

משחקים

מתפתלים

כמו נחשים

מכישים

עוקצים

אוהבים

ומתפתלים ומתפתלים ומתפת

 

לים