היורה האחרון

בשעות הקטנות של הלילה בא היורה,

בשוטפו את שקרה ואת שקורה.

המטר הראשון של המילניום הבא,

סוגר ושוטף את האלף ואת שהיה.

עם כל הנעים ועם מה שלא,

הולך, פוסע וממשיך בשלו.

זיכרונות טובים ואלה:

שנרצה לשכוח,

המילניום עליהם יפסח,

אך נשאר בלי מנוח.

כך נמתין ליורה הבא-

ולעוד יורה שיגיע,

נשמות עלובות שבנו:

בתקווה כי מעט ירגיע.

 

                                                                       10.10.1999