הבוקר התעטף בשירים

הדפים התמלאו מילים ,

שהתעוררה המשוררת.

חלונה פתחה

קרן שמש זהובה,

אליה חייכה .

השכיחה קמעה

תלילה שהיה

ובשקט שעוד שרר נתן לה,

עוד רגעים בודדים לכתוב על הרהורי ליבה.

אֶת הבוקר היא אוהבת

רבים השירים אשר לו כותבת

על האור הנעלה המאיר,

יופי של עיר.

נובמבר 1988