מה אני יאמר לך

אגיד אדבר

אשתחווה

אכרע

אסק שמים

זכרך מלכנו תמיד מולי

מי אני אליך?

המילה לא תספק את התודה

גם המעשה

ורוח הבשריות שלי

עדין לא תוציא לפועל את האהבה

באמת אליך

"מן העולם ועד העולם"

אני לא יכול שלא לאהוב

אתה כל כך שמה

ופה

ובכל

אמת אתה מלך חי וקים

ואני עבד שפל ונופל

אך קם

למרות הכל

אני איתך ואני אוהב אותך

כל כך

אילו היה בי את האור

לאש העצומה

שבוערת בעצמותי

להוציא אותה

ולהעביר אותה

לא רק לי

אלא לאלה שעדין לא איתי

רחוקים הם ממני

ועוד יותר ממך אבא

"אתה א-ל"

לא חי אצלהם עדין

אך בפנים הפך חי ונושם

שופך את טהרתו

זועק את האהבה העצומה

לאמת היחידה

שחיה איתנו בכל עת ושעה

ואילו פי מלא שירה כים

שזיכית אותי לחיות

בידיעה הזאת

אין אני מספיק להודות

על חיי שניתנו לי

למרות הרצונות הזדוניים

של מחבלים

שרוצחים

אין לי מילים

אני אוהב אותך כל כך.

"מלך גואל ומושיע"

אתה ואין בלתך

גאלנו גאולה שלימה

ונראה בעיננו את אורך

ונחיה קדושתך בבית בחירתך

באמת ובאמונה באהבה בשמחה

וביראה גדולה

מרוממת על כל מציאות.

"ורוח כל בשר תפאר ותרומם"

אותך

אתה

ואין בלתך

שלך

בנך,עבדך

אני.