לזמן יש כנפיים ואנו עפים איתו שלא מרצוננו אם היה נח ממעופו לרגע קט בלבד אנו נקפא במקום אפילו מחשבה קטנה לא תמצא דרכה אלינו כשזמן עף חושבים על זמן יקר שאבדנו אך ללא זמן אין חיים אז במשך חייך אתה חושב, עושה וטועה כל עוד קיים זמן יש זמן לתקן