לרגע החיים עוצרים ואתה יושב וחושב על הרגעים ההם שאין יותר על הרגעים שבשבילם תחזור בזמן אילו היה בי הכח לשנות עבר לתקן את המציאות החיים היו חוזרים לאיתנם