אדם מכלה יומו, כמו שהעולם מכלה עצמו- שעון חול: גרגיר אחר גרגיר יורדים במערבולת במן סתמיות כזו הופכים אפילו הים כבר לא נשאר. סגרו ת'ים- הלכו לבית. רק חול, חול חם צורב, יבש בחולות מתייבש דגדוג של יובש בלשון צמא למים.