גיא רוצה להתאבד .
אילנה זרקה אותו
ועכשיו היא יוצאת עם שחקן כדורסל.
אנחנו יושבים בבית קפה בהרצל
ולא מדברים על זה.
הוא צוחק
ומזכיר את הימים הטובים בפלוגה
אני מקשיב לו
ורואה דרך העיניים שלו את המוות .
אני מזמין עוד שני בקבוקים של טובורג לשנינו
"
תשתה" ,
אני אומר לו
עד שהזונה תטבע
באלכוהול שבתוך הגוף שלך.