בעז"ה

 

 

כששאלתי
כיצד היא הדרך לאהבתו
סללו אצבעותיו  נתיבים בזקנו
מבטו עמוק, חודר
בגובה העיניים
יצאו דברים מתוך לבו

ואמר

 

הגוף הזה,
עם הגגות והרעפים
הסיד הקילופים.
עם האנחות, החיוכים
חוזה השכירות לשנים.

והמשיך ואמר

הגוף הזה,
עם מרחבי הנפש
ומעלה ההר
עם טיול לאור ירח
בערי הספר.

והאיברים?

כל האיברין כשרין
ומצוותן עד שיראה
פני השחר עולין.

כולו אומר כבוד.