והאדם עמד נכלם בפני האל

אף יצירת אומנות שיצרנו אינה יפה כיפי בריותיך

ואף בושם אינו נעים כריח הפרחים

ואף ממתק אינו טעים כטעם פירותיך

ואף מחשב אינו מתוחכם כמוח האדם

ואף מבנה אינו מרשים כמו ההרים , העמקים , היערות והימים

ואף פצצה אינה הרסנית כמו רעש האדמה ,

געש הים

ולבת ההרים.

 

אבל אנחנו משתדלים.