רק לדעת שאהבתי

לעמוד מולכם

קראתי את שיריי

ילדת גוונים

חולפת עם הגשם.

 

לגמתם מילותיי

להקשיב לקולי

שחדל מהפחד

כשניצבתי בבטחון

לומר לכם

מי אני באמת.