אתה מעשן מילים

מעשן את גופי

נותר כצל הערפל

על עורי

 

אני התמימה

עצמותיי הדקות הרגישות

 נאלמות ברוח  

מדיבוריו של סוחר הסמים.