.ירושלים הונחה על ההרים

,אוושת תפילות מניסה מרבץ שרב

.ארגמן אומר להכריע הזהב

תבל עוטה אמרת גלימה מגוננת

אני נוטלת תשעה קבין של תפארת

ברגע של חסד

אני כמהה

ענוד לי ירושלים של זהב

ונהי של רחל נעור

,עקיבא סליחה

אני מבינה עכשיו