השמש לא מרחמת  על הים

שולחת קרניה ללא הרף

מנסה להעלות את טמפרטורת המים

שירתח, שיעלה אדים מרוב חום

שיצרח שיצעק שחם לו

שלא ישאר רגוע כל כך

והרי אני היא זו שבוערת

שיפסיק לשלוח גלים אל החוף

במין שלווה שכזו.

שיפסיק לגלות מכמניו בנחת.

 

השמש לא מרחמת על הים

היא רק אינה יודעת

שיש פעמים שהוא משתולל

בדרכו שלו מעלה גליו,

מאיים לשטוף ולהרוס את הכל

השמש פשוט לא נמצאת אז...