רוצה שהכל יגמר

שיתברר שחייתי בסרט אימה

לפקוח עיניים

לנשום לרווחה

להסתכל לצדדי

ולהיוודע שטעיתי

אך דבר לא קרה

ואני נשארתי עם הסיוט

שהתברר

כמציאות