קבל אותי

על כל מגרעותי

זו הזדמנות אחרונה

 

אהוב אותי

על כל חסרונותי

נותרה אחת ובודדה

 

חבק אותי

גרום לי להרגיש

ברגעים אחרונים

 

בסופו של יום

עצום עיני העייפות

המתנגדות לליבי הגווע.