בכדור הארץ יש יבשות,

ביבשות יש מדינות,

במדינות יש אנשים,

ובין האנשים יש אותי.

 

העולם פועל כמכונה

יבשות מתנתקות

יבשות מתחברות

אנשים- הולכים לעבודה

חוזרים

הולכים

חוזרים

 

ואני עומדת.