כששואלים אותי לשמי

אני רוצה לשתוק

כששואלים למיקומי

אני רוצה לשתוק

כששואלים מה עיסוקי

אני רוצה לשתוק

וכששואלים מה תחושתי-

אני רוצה לצעוק

אבל-

שותקת.