הם צעקו "אחרי"

ורצו קדימה

פניהם משולהבות


הם צעקו "אחרי"

והרגישו את אדמת ארצם

זורמת בעורקיהם


הם צעקו "אחרי"

ותקעו יתד

והקימו קרוון


ועשרים שנה מול הים,

החול והצדפים

הם ישבו יחד עם עוד אנשים כמוהם

שצעקו "אחרי"


ויום אחד,

כשראש הממשלה רצה לפנות אותם,

פתאום הם נזכרו

והם הצטערו

 

על זה שפעם ,

כשהם צעקו "אחרי"

הם רק שכחו לבדוק

אם גם עוד מישהו

הצטרף