שבת יצאה 

ועמה נלקחת לי תחושת הקדושה

הרגשה של מעבר לזמן, אנשים, כסף ומקום

כמו בתוך חלום

חושבים שהרחת הבשמים מרגיעה את הנשמה

אך אני רוצה להרגיש כך כל הזמן, כל רגע, כל דקה