תחושה לא ברורה

?עצבות או שמחה

הדמעות נוטפות על לחיי

אך אין בהם טעם מר

רטט של התרגשות עובר בגופי

לאחר תובנה עמוקה

עם תחילתה של תקופה חדשה