שעת בוקר מוקדמת

יושב בבית המדרש

לידי חבורה לומדת

משהו בתוכי נרגש

הזמן אינו מרפה

למרות ניסיונותי

הזמן , עצמו עלי כופה

חודר למחשבותי

לאחר ליל שימורים מלא

ההכנות כבר מתחילות

אל מול האור המתגלה

אני חוזר אל התפילות

ועכשיו , לקולה של הגמרא

עובר מעל דפי משנתי

אני מסיים את השירה

ומתחיל בתפילתי