בס"ד

 

להיות ילדים עניים

 

להיות ילדים עניים

לחלום על דברים חדשים

לחלום על חוגים

לחלום על סרטים

לחלום... לחלום....

 

להיות הורים עניים

לומר "אין" כל הזמן

לחיות בפחד

לדאוג... מה יהיה מחר

לחלום... לחלום...

 

להיות מדינה שלא איכפת לה

לא מילדים עניים

לא מהורים עניים

ואנחנו עם סגולה

ואנחנו קבלנו תורה

ואנחנו עם נבחר

ויש ילדים שאין להם אוכל

לא היום וגם לא מחר...

 

מאת: בועז אופיר