בס"ד

 

 עמי ותמי הגרסה היהודית                                     

                                            

מנחם מנדל ושרה גיטל הלכו להתפלל

אך למה שקרה איש לא פילל...

לו היו מסתפקים בגפילטע פיש

לא היה מתפתח כזה עסק ביש

 

הם ראו בית עשוי משוקולד

לא עמדו בפיתוי ונכנסו מיד

בבית גרה  לבדה אישה זקנה

עם שביס לראשה נראתה מאד אמינה

 

אמרה הזקנה:

בואו ילדים, אכלו שוקולד

ומנחם מנדל בפיתוי לא עמד

נעץ מנחם מנדל בשוקולד שיניו

ושכח לגמרי את דברי הרב

 

אמר לאחותו:

אכלי גיטל, דאס איז גוט

הבה נאכל יחדיו, לא נמות

אַ פיינע הכשר -בהשגחת הבד"ץ

ואפילו דיאט - האבן נישט  שמאַלץ

 

טעמה שרה גיטל ואכן -הטעם נהדר!

אך בליבה הרגישה שמשהו פה מוזר

ואז החלה שרה גיטל להיזכר

בדברי הרב על מעלותיו של הֶכשר:

 

"הכשר הבד"ץ

הוא הכשר מושלם

ללא חשש הנאה

בזה העולם"

 

זוהי טרפה! צווחה הבת הכשרה

ואת נרות השבת חטפה מֶהֶרָה

ראתה המכשפה כי הקיץ עליה הקץ-

עוד מעט היא תראה כמו אחרי ביעור חמץ

 

רחמנות ילדים! זָעַקה מרה

אל נא תשכחו , האגדה גוירה!

ריחמו הילדים על המכשפה המתייפחת

והסתפקו בבעיטה ב...