בס"ד

 

ויעמוד שטן על ישראל

 

 

כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם

בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם.(שמות ל´ יא, יב)

 

ויעמוד שטן על ישראל ... לכו ספרו את ישראל(דבה´י  א, א-ב)

 

 

הסתכל בעיניים בפקד אותם

אל תהפך למספר שמותם,

לאבק אדם.

ויעמד שטן על ישראל

וימספרו את ישראל

ביד חקוקה בלובן ברזל.

 

שָם ללא מספר

מספר ללא שם

ואין כופר ואין נפש

ואני כבר לא נושם

 

 

 

נאחז בסבך

לא לכפור

בשם.

 

 

ההר ההוא