בערך

-זו דרך.

ויש ערך

בלא דיוק!

הפיתוח

עף ברוח

ונזנח

בקצה הצוק...